BRAKE SLACK ADJUSTER

BRAKE SLACK ADJUSTER
مضبط مدى حركة دوارسة الكبح

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • BSA — Boy Scouts of America (Community » Non Profit Organizations) *** Bovine Serum Albumin (Medical » Veterinary) ** Business Software Alliance (Computing » Software) * Body Surface Area (Medical » Oncology) * Body Surface Area (Medical » Physiology)… …   Abbreviations dictionary

  • Tatra T813 — was a truck produced in Czechoslovakia by Tatra company. [ Moderní Uźitkové Automobily TATRA kolektiv vývojove konstrukce N.P. Tatra Kopŕivnice 1979 Naśe Vojsko Praha, První vydání] Infobox Automobile name = T 813 manufacturer = Tatra predecessor …   Wikipedia

  • Vintage snowmobiling — IntroductionVintage snowmobiling was designed by retired Snopro racers who wanted to relive their racing experiences and memories, but did not have the physical stamina and money required to field one of their old Sno Pro sleds. The racing of… …   Wikipedia

  • M9 Armored Combat Earthmover — Infobox Weapon name=M9 ACE (Armored Combat Earthmover) caption=Two M9 ACEs staged ready to go out on a mission in Iraq. origin=USA type= is vehicle=yes crew=1 length= 6.2 m width= 3.2 m height= 3 m weight= 24.4 tonnes armour= mm primary armament …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”